Deskundigheidsbevordering: overzicht cursussen en workshops

Dit overzicht geeft een beeld van de workshopmodules voor de deskundigheidsbevordering van vrijwilligersorganisaties, verenigingen en stichtingen. Vaak in opdracht van gemeenten en vrijwilligerssteunpunten. In de praktijk kunnen alle modules specifiek op een doelgroep worden aangepast (bijvoorbeeld speciaal voor culturele organisaties, sportclubs of zorginstellingen). Ook is het mogelijk een cursus aan andere wensen aan te passen door er bijvoorbeeld een extra onderwerp in mee te nemen.

marcos-luiz-photograph-292744-unsplash.jpgDeelnemers krijgen volop de gelegenheid om praktijkvragen te stellen en ook van elkaars ervaringen te leren. Iedere module is los te boeken, maar in overleg kan ook een maatwerkprogramma worden samengesteld door verschillende modules met elkaar te combineren in een serie van 2, 3 of 4 avonden (of dagdelen). Bij iedere module is de opzet dan mensen daadwerkelijk aan de slag gaan.

Workshopmodules

Klik op de titel van iedere module voor de nadere beschrijving.

  1. Inleiding in fondsenwerving
  2. Van idee naar uitgewerkt plan! (inclusief Begroting & Dekkingsplan opstellen)
  3. Fondsen vinden
  4. Wervende tekst schrijven
  5. Samenwerken met het bedrijfsleven
  6. Social media voor verenigingen en stichtingen
  7. Presenteer jezelf! (en vind nieuwe leden,  vrijwilligers, bestuursleden, samenwerkingspartners of donateurs)
  8. Serviceclubs en fundraising

Op verzoek kunnen onderwerpen op maat worden toegevoegd. Denk aan het versterken van besturen, verbeteren van PR & communicatie of het verbeteren van onderlinge relaties door het inzetten van de Jump Movement methodiek.

Faciliteiten, materialen bij cursussen

Doorgaans wordt gewerkt met een PowerPointpresentatie. De deelnemers krijgen schrijfmateriaal en informatie op papier. Bij de cursussen van meer dan 1 avond (of ochtend of middag) krijgen de deelnemers een map met theorie, die iedere keer verder wordt aangevuld. Te regelen door opdrachtgever: een cursusruimte met tafels en stoelen (bij voorkeur een ruimte die op dat moment niet voor andere doeleinden wordt gebruikt). Beamer, scherm en laptop voor het vertonen van de PowerPointpresentatie.

Kosten workshops

€ 595,–, excl. 21% BTW voor een eenmalige cursus van 2 tot 2,5 uur (dit is inclusief voorbereidingstijd). Wanneer een serie cursussen wordt afgenomen, is een korting mogelijk. Bij de prijs is cursusmateriaal inbegrepen voor maximaal 20 cursisten. Zijn er meer cursisten dan wordt een meerprijs berekend, die in de offerte wordt meegenomen. Daarnaast worden reiskosten in rekening gebracht voor cursuslocaties die verder dan 45 kilometer van Oldehove (Groningen) verwijderd liggen. Deze kosten komen neer op € 0,36 per km v.v., excl. 21% BTW. Genoemde prijzen zijn geldig in 2022 en 2023.

Andere mogelijkheden

Interactieve lezing

Over de genoemde onderwerpen kan ook interactieve lezing worden verzorgd van 30 tot 60 minuten. De kosten hiervoor bedragen € 495,–, excl. 21% BTW (dit is inclusief voorbereidingstijd). Wanneer meer lezingen en/of workshops worden afgenomen, is een korting mogelijk.
Daarnaast worden reiskosten in rekening gebracht voor cursuslocaties die verder dan 45 kilometer van Oldehove (Groningen) verwijderd liggen. Deze kosten komen neer op € 0,36 per km v.v., excl. 21% BTW. Genoemde prijzen zijn geldig in 2022 en 2023.

patrick-perkins-350622-unsplash.jpgExtra training – Werk aan de ‘winkel’

De meeste van onze cursussen zijn bestemd voor een mix van vertegenwoordigers van verschillende verenigingen en stichtingen. Deze extra training is juist bedoeld voor 1 organisatie of voor een samenwerkingsverband van organisaties die gezamenlijk werken aan een doelstelling. Het doel hiervan is het betrekken van (meer) leden en/of vrijwilligers bij het oplossen van een probleem of het realiseren van een doelstelling.
Lees verder.

Meer informatie?

Neem contact op! Stuur een e-mail naar arienne@raakhelder.com of bel: 06-15 06 70 55.