Fondsenwerving

Het doel van fondsenwerving is altijd extra middelen verwerven voor projecten en organisaties. Er zijn veel verschillende manieren om dit doel te bereiken. Zo kun je donateurs werven, collecteren, subsidies van de overheid aanvragen of een crowd funding starten. Fondsenwerving begint vaak met een goed plan en een heldere begroting.

cropped-ariennegroenewoud.jpgCursussen, workshops en lezingen
Mijn naam is Ariënne Groenewoud. Ik vind het fijn als ik organisaties kan helpen bij hun ontwikkeling in communicatie en fondsenwerving. In het verleden hield ik mij bij de Rabobank vooral bezig met marketing communicatie, sponsoring en ondersteuning van goede doelen. Daarnaast heb ik ervaring als zelfstandig fondsenwerving opgebouwd vanaf 2007. Deze ervaring vormt de basis voor een aantal cursussen en trainingen over fondsenwerving, waarin alle facetten van het fondsenwerven aan bod komen.
Het is daarbij altijd mijn opzet dat mensen daadwerkelijk aan de slag gaan met de eigen fondsenwerving. Naast deze cursussen heb ik workshops ontwikkeld die te maken hebben met netwerken, spreken in het openbaar en het vertegenwoordigen van je organisatie op beurzen en informatiemarkten.
Meer informatie over het cursuspakket en lezingen

Fondsenwerver
Naast het geven van cursussen en workshop heb ik me als zelfstandig fondsenwerver vooral toegelegd op het aanschrijven van publieke en private fondsen om geld binnen te halen voor met name sociaal-maatschappelijke en culturele projecten. Daarnaast adviseer ik over het inzetten van andere manieren van fondsenwerving.

OZ_logo_800x800Onbegrensde zaken
Onlangs heb ik mijn krachten gebundeld met die van andere zelfstandige, ervaren wervers van subsidies en schrijvers van aanbestedingen in de coöperatie Onbegrensde Zaken. Samen adviseren wij culturele en sociaal bevlogen organisaties, overheden en non-profit instellingen over subsidiemogelijkheden, ondersteunen bij fondsenwerving, bij financieringstrajecten en bij het schrijven, indienen en afhandelen van subsidieaanvragen en aanbestedingen. Wij werken binnen de domeinen cultuur, welzijn, innovatie, gebiedsontwikkeling, duurzaamheid en goede doelen.

Scheffer&Groenewoud | bureau voor fondsenwerving
Van 2011 tot begin 2018 werkte ik samen met Ria Scheffer binnen ons bureau voor fondsenwerving in Schiedam: Scheffer&Groenewoud. Onze werkzaamheden bestonden met name uit:

  • het verzorgen van cursussen, workshops en lezingen over fondsenwerving;
  • het schrijven en indienen van aanvragen bij Nederlandse fondsen;
  • het schrijven en redigeren van stukken die nodig zijn voor fondsenwerving (zoals een plan van aanpak, begroting, dekkingsplan, aanvraagbrief);
  • het adviseren van organisaties bij fondsenwervingsactiviteiten en het opzetten en professionaliseren van hun stichting.

Tot onze samenwerkingspartners behoorden gemeenten en vrijwilligerssteunpunten in de Randstad, diverse regionale en landelijke fondsen, lokale Rabobanken en een lange lijst verenigingen en stichtingen die wij bij hun fondsenwerving hebben mogen adviseren. Inmiddels voer ik deze werkzaamheden zelfstandig uit dan wel in samenwerking met Onbegrensde Zaken. Meer weten? Neem gerust contact met mij op.