Fondsenwerving

Het doel van fondsenwerving is altijd extra middelen verwerven voor projecten en organisaties. Er zijn veel verschillende manieren om dit doel te bereiken. Zo kun je donateurs werven, collecteren, subsidies van de overheid aanvragen of een crowd funding starten. Fondsenwerving begint vaak met een goed plan en een heldere begroting.

Fondsenwerver
Als zelfstandig fondsenwerver heb ik me vanaf 2007 vooral toegelegd op het aanschrijven van publieke en private fondsen om geld binnen te halen voor met name sociaal-maatschappelijke en culturele projecten. De basis daarvoor is altijd een goed doortimmerd, realistisch verhaal dat voldoende gevoel bevat om anderen te raken en aan te zetten tot actie. Daaruit volgen een goed omschreven plan van aanpak met een begroting en dekkingsplan en een prikkelende begeleidende brief.
Daarnaast adviseer ik over het inzetten van andere manieren van fondsenwerving.

Cursussen, workshops en lezingen
In het verleden hield ik mij bij de Rabobank vooral bezig met marketing communicatie, sponsoring en ondersteuning van goede doelen. Vanuit die ervaring deed ik veel kennis over fondsenwerving op, die de basis vormde voor een aantal cursussen en trainingen over fondsenwerving, waarin alle facetten van het fondsenwerven aan bod komen.
Het is daarbij altijd mijn opzet dat mensen daadwerkelijk aan de slag gaan met de eigen fondsenwerving. Naast deze cursussen heb ik ook workshops ontwikkeld die te maken hebben met netwerken, spreken in het openbaar en het vertegenwoordigen van je organisatie op beurzen en informatiemarkten.

OZ_logo_800x800Onbegrensde zaken
Onlangs heb ik mijn krachten gebundeld met die van andere zelfstandige, ervaren wervers van subsidies en schrijvers van aanbestedingen in de coöperatie Onbegrensde Zaken. Samen adviseren wij culturele en sociaal bevlogen organisaties, overheden en non-profit instellingen over subsidiemogelijkheden, ondersteunen bij fondsenwerving, bij financieringstrajecten en bij het schrijven, indienen en afhandelen van subsidieaanvragen en aanbestedingen. Wij werken binnen de domeinen cultuur, welzijn, innovatie, gebiedsontwikkeling, duurzaamheid en goede doelen.

Scheffer&Groenewoud | bureau voor fondsenwerving
Van 2011 tot begin 2018 werkte ik samen met Ria Scheffer binnen ons bureau voor fondsenwerving: Scheffer&Groenewoud. Onze werkzaamheden bestonden met name uit:

  • het verzorgen van cursussen, workshops en lezingen over fondsenwerving;
  • het schrijven en indienen van aanvragen bij Nederlandse fondsen;
  • het schrijven en redigeren van stukken die nodig zijn voor fondsenwerving (zoals een plan van aanpak, begroting, dekkingsplan, aanvraagbrief);
  • het adviseren van organisaties bij fondsenwervingsactiviteiten en het opzetten en professionaliseren van hun stichting.

Inmiddels voer ik deze werkzaamheden zelfstandig uit dan wel in samenwerking met Onbegrensde Zaken. Meer weten? Neem gerust contact met mij op.