Fondsenwerving

Het doel van fondsenwerving is: extra middelen verwerven voor projecten en organisaties. Er zijn veel verschillende manieren om dit doel te bereiken. Zo kun je donateurs werven, collecteren, subsidies van de overheid aanvragen of een crowd funding starten. Fondsenwerving begint vaak met een goed plan en een heldere begroting.

cropped-ariennegroenewoud.jpgCursussen, workshops en lezingen
Mijn naam is Ariënne Groenewoud. Ik vind het fijn als ik organisaties kan helpen bij hun ontwikkeling in communicatie en fondsenwerving. In het verleden hield ik mij bij de Rabobank vooral bezig met marketing communicatie, sponsoring en ondersteuning van goede doelen. Daarnaast heb ik ervaring als zelfstandig fondsenwerver opgebouwd vanaf 2007. Deze ervaring vormt de basis voor een aantal cursussen en trainingen over fondsenwerving, waarin alle facetten van het fondsenwerven aan bod komen.
Het is daarbij altijd mijn opzet dat mensen daadwerkelijk aan de slag gaan met de eigen fondsenwerving. Naast deze cursussen heb ik workshops ontwikkeld die te maken hebben met netwerken, spreken in het openbaar en het vertegenwoordigen van je organisatie op beurzen en informatiemarkten.
Meer informatie over het cursuspakket en lezingen

Fondsenwerver
Naast het geven van cursussen en workshop heb ik me als zelfstandig fondsenwerver vooral toegelegd op het aanschrijven van publieke en private fondsen om geld binnen te halen voor met name sociaal-maatschappelijke en culturele projecten. Daarnaast adviseer ik over het inzetten van andere manieren van fondsenwerving. Ik doe dat niet alleen, maar ook in samenwerking met andere zelfstandigen op het gebied van fondsenwerving.

OZ_logo_800x800Onbegrensde zaken
In  de coöperatie Onbegrensde Zaken bundel ik mijn kennis en ervaring met die van andere zelfstandige, ervaren wervers van subsidies en schrijvers van aanbestedingen hun krachten. Wij adviseren culturele en sociaal bevlogen organisaties, overheden en non-profit instellingen over subsidiemogelijkheden. Wij ondersteunen bij fondsenwerving, bij financieringstrajecten en bij het schrijven, indienen en afhandelen van subsidieaanvragen en aanbestedingen binnen de domeinen cultuur, welzijn, innovatie, gebiedsontwikkeling, duurzaamheid en goede doelen. 

Meer weten? Neem gerust contact met mij op.