Extra training – Werk aan de ‘winkel’

Deze extra training is bedoeld om een organisatie of een samenwerkingsverband van organisaties te helpen een gezamenlijke doelstelling te bereiken.

Voorbeeld:
Het bestuur van een organisatie heeft al veel tijd gestopt in de fondsenwerving voor een nieuw pand. Er is al veel geld bijeengebracht, maar er moet nog wel wat worden gerealiseerd. De vraag is nu hoe de leden en vrijwilligers nog meer betrokken kunnen worden bij de fondsenwerving. Tijdens de bijeenkomst komen de deelnemers met veel nieuwe ideeën. Sterker nog: zij willen zelf wel het voortouw nemen om deze ideeën uit te voeren en zo het bestuur te ontlasten.

Doel:
(Meer) leden en/of vrijwilligers betrekken bij het oplossen van een probleem of het realiseren van een doelstelling. Hierdoor raken mensen ook in algemene zin meer betrokken bij de organisatie.

Tijdsinvestering:
1 middag of avond; duur: max. 3 uur

Programma:

  • Inleiding en kennismaking.
  • Probleemstelling/doelstelling; waar gaan we aan werken?
  • Wat is er al bereikt en wat is er nog nodig?
  • Wat kan iedereen vanuit zijn eigen kennis en kunde toevoegen?
  • Welke ideeën kunnen we nog meer verzinnen en welke daarvan hebben het meeste draagvlak?
  • Wie gaat wat uitvoeren en welke vervolgstappen gaan we zetten?

dylan-gillis-533818-unsplashResultaten:
Meer betrokken leden/vrijwilligers, die gezamenlijk de schouders zetten onder de te nemen acties, ontlasting van het bestuur en betere resultaten bij het oplossen van een probleem of het realiseren van een doelstelling. Meer begrip voor elkaar.

Faciliteiten:
Een ruimte met voldoende stoelen, het liefst bij de organisatie zelf. Bij voorkeur een of meer flip-overs.

Kosten:
€ 525,–, excl. 21% BTW voor dit programma van maximaal 4 uur. Daarnaast worden reiskosten in rekening gebracht voor cursuslocaties die verder dan 45 kilometer van Oldehove (Groningen) verwijderd liggen. Deze kosten komen neer op € 0,36 per km v.v., excl. 21% BTW. Genoemde prijzen zijn geldig in 2019 en 2020.

Optie voor sponsoring/subsidiënten:
Dit is een uitgelezen cadeau voor verenigingen en stichtingen die het op de een of andere manier (een beetje) moeilijk hebben. Met dit cadeau helpt u deze organisaties op een geweldige manier vooruit!

Meer weten? Neem contact op, dan bespreken we de mogelijkheden!